Regler för sportfiske inom Vegeåns fiskevårdsområde

Priser - Fiskekort
Årskort 400 kr, dagskort 75 kr.
1-15 mars gäller endast årskort.

Fiska med barn
Barn upp till 15 år fiskar gratis i sällskap av vuxen som innehar giltigt fiskekort.

Regler och fiskets bedrivande:

  • Fiske tillåtet under tiden 1/3-30/9. Allt fiske är förbjudet under oktober, november, december, januari och februari!
  • Fiske får endast bedrivas med handredskap. Tillåtna fiskemetoder är spinn, fluga och mete.
  • Mete EJ tillåtet under tiden 1/3-1/6.
  • Mete efter laxartad fisk förbjudet hela året.
  • Fiske från båt är förbjudet.
  • Minimimått för öring och lax är 45cm. Max 3st laxartade fiskar får behållas per dag.
  • Utlekt fisk, så kallade besor skall alltid återutsättas så varsamt som möjligt.
  • Gädda över 60cm skall återutsättasFiskefakta

Vegeå bjuder på ett trevligt vårfiske efter havsöring. Från den 1:a mars (premiär) till månadsskiftet april-maj är fisket normalt som bäst. Stundtals kan även höstfisket ge fina resultat. Under sommarhalvåret är vattnet i ån normalt sett för varmt för att havsöringen skall simma in och söka föda.

Under våren fångas många så kallade "besor" (utlekta fiskar), det är mycket viktigt att man hanterar dessa fiskar så varsamt som möjligt. Undvik gärna att använda håvar med grova maskor och knutar. Använd istället en knutlös håv, eller ännu bättre, kroka av fisken när den fortfarande är kvar i vattnet. 

Förutom havsöring så finns det bland annat gädda, abborre, id, mört, braxen, löja och ål. Fiske efter ål är på obestämd tid förbjudet, då arten hotas av utrotning. Gäddorna är relativt få men chansen finns till att lura en ordentlig bit. Flera gäddor över 10-kilo har fångats i ån!

För metaren finns ett intressant bestånd av id och braxen. Den som är beredd att lägga ner lite tid i ån har chansen på riktigt fina fångster.